INFLAMES TOYS新品:《西游记》系列 齐天大圣之弼马温

INFLAMES TOYS(猴子厂) : 1/6《西游记》系列 齐天大圣之弼马温,重现去前天大...

模型玩具2016-06-12

看齐天大圣 之 三头六臂 & 弼马温新造型?

INFLAMES TOYS(猴子厂)预告:将推出齐天大圣之三头六臂与弼马温形象。《西游记》故事中...

模型玩具2016-05-25