KING ARTS公办大空魔龙官图

近日,KING ARTS了一款大空魔龙的官图,该款大空魔龙全高约 25cm,定价为2038元,预计将于2020年第二季度出货。


KING ARTS公办大空魔龙官图 模玩 第1张

KING ARTS公办大空魔龙官图 模玩 第2张

KING ARTS公办大空魔龙官图 模玩 第3张

KING ARTS公办大空魔龙官图 模玩 第4张

KING ARTS公办大空魔龙官图 模玩 第5张

KING ARTS公办大空魔龙官图 模玩 第6张

KING ARTS公办大空魔龙官图 模玩 第7张

KING ARTS公办大空魔龙官图 模玩 第8张

KING ARTS公办大空魔龙官图 模玩 第9张

扫一扫,分享到微信

网友观点

访客

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

后发表观点

微信公众号

微信公众号